Όμιλος Volkswagen: Ευρωπαϊκή ανάκληση για προβληματικές ζάντες [video]

Το VW Group ανακαλεί μοντέλα των SΕΑΤ, Škoda και VW για ελαττώματα σε ατσάλινες ζάντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αιφνίδιο πρόβλημα στεγανότητας και κλατάρισμα του λάστιχου.

Εάν έχετε πρόσφατο μοντέλο του Ομίλου Volkswagen με ατσάλινες ζάντες με τάσι, αυτό το νέο θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει. Ο γερμανικός όμιλος θα ανακαλέσει μοντέλα που φορούν ζάντες της αυστριακής προμηθεύτριας κατασκευάστριας εταιρείας Alcar Wheels. 

Η φίρμα κατασκεύασε ατσάλινες ζάντες που δεν θα ήταν απολύτως στεγανές στο επίπεδο της «σύνδεσής» τους με το λάστιχο. Το γερμανικό γκρουπ, το οποίο απλώς αναμεταδίδει πληροφορίες της Alcar, προειδοποιεί ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξαφνικό κλατάρισμα ενός λάστιχου, ενόσω το αυτοκίνητο κινείται, με συνέπεια την πιθανή απώλεια του ελέγχου του.

Τα αυτοκίνητα που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Αλλά η Alca εξηγεί ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι δεν θα δοθεί εγκαίρως προειδοποίηση στον οδηγό».

Για να μάθετε εάν το αυτοκίνητό σας επηρεάζεται, τα πράγματα είναι απλά: Αφαιρέστε το τάσι και σημειώστε την ημερομηνία κατασκευής, η οποία βρίσκεται στις πλευρικές αναγραφές. Εάν διαβάσετε «17/18» με την ένδειξη «7755», σημαίνει ότι το χείλος της ζάντας σας έχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβείτε σε μια αντιπροσωπεία Volkswagen, SEAT ή Škoda, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε, και με τη χρήση της εγγύησης να αντικαταστήσετε δωρεάν τέσσερις ζάντες.