ΚΤΕΟ

ΙΧ για έλεγχο ΚΤΕO

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ανακοίνωσε το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ…

| Χρήστος Παπαχριστόπουλος