ΚΤΕΟ

ΙΧ για έλεγχο ΚΤΕO
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ανακοίνωσε το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ…