Αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό... Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να σφίξει τα λουριά

Αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό... Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να σφίξει τα λουριά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει νέα μέτρα οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του στόχου «μηδενικοί θάνατοι» για το 2050. Αναφέρονται περιορισμός στα 30 km/h στην πόλη, μηδενικό αλκοόλ και ρύθμιση «ασφαλούς οδήγησης» για smartphone.

Road Safety, EU

Εκτός από το «μηδενισμό» στον άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να μην υπάρχουν άλλοι θάνατοι από τροχαία στους δρόμους της έως το 2050. Ο στόχος της ήταν να μειώσει τους ετήσιους θανάτους από τροχαία κατά 50% μεταξύ 2010 και 2020, αλλά αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη.

Ύστερα από μια απότομη μείωση μεταξύ 2008 και 2013, όταν ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους στην ΕΕ μειώθηκε από περίπου 93 σε 59, η μείωση επιβραδύνθηκε σε έναν αριθμό κοντά στους 52 το 2019. Το 2020, μια ιδιαίτερη χρονιά που χαρακτηρίστηκε από περιορισμούς λόγω της πανδημίας, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στους 42. Μείωση που όμως αντιπροσωπεύει μόνο 36% σε σύγκριση με το 2010. Αντιμέτωπο με αυτήν την πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πρότεινε μια σειρά μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θα μπορούσαν να τα μετατρέψει σε οδηγίες. 

Road Safety, EU

Λέγοντας ότι «η ταχύτητα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στο 30% των θανατηφόρων τροχαίων», οι ευρωβουλευτές πιέζουν για οριζόντια μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 km/h στην πόλη. Στις συγκεκριμένες περιοχές δηλαδή που χαρακτηρίζονται «κατοικημένες περιοχές και όπου κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ποδηλατών και πεζών». 

Ζητούν επίσης πολιτική «μηδενικής ανοχής» όσον αφορά το αλκοόλ και την οδήγηση, αιτία για περίπου ενός τέταρτου των θανατηφόρων τροχαίων στην Ένωση. Υποστηρίζουν επίσης την εγκατάσταση «ασφαλούς λειτουργίας οδήγησης» σε κινητές συσκευές, όπως τα smartphone, για να μειωθεί ο κίνδυνος απόσπασης της προσοχής του οδηγού.

Road Safety, EU

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί επίσης τις εθνικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν συγκεκριμένα κεφάλαια, που θα παρέχονται από έσοδα από πρόστιμα σε οδικά δίκτυα. Ο στόχος: Χρηματοδότηση έργων οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένων των υποδομών, «εστιάζοντας σε περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων». Να σημειώσουμε εδώ ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεγάλο ποσοστό ή και το 100% των προστίμων καταβάλλεται σε «ταμείο οδικής ασφάλειας».

Στην Ελλάδα, το πού κατευθύνονται τα πρόστιμα σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των δήμων. Οπότε προς χρηματοδότηση τομέων που παραμένουν ασαφείς και σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Το μεγάλο σύνολο των υπολοίπων προστίμων όμως χρησιμοποιούνται από την πολιτεία, την εκάστοτε κυβέρνηση δηλαδή, για απομόχλευση.

Road Safety, EU 

Στοχεύοντας λοιπόν σε πιο ομοιογενή δράση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οδικών Μεταφορών «προκειμένου να υποστηριχθούν βιώσιμες, ασφαλείς και έξυπνες μεταφορές».

Ο νέος εξοπλισμός οδικής ασφάλειας θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα νέα αυτοκίνητα από το 2022, περιλαμβανομένου ενός ενεργού συστήματος ελέγχου ταχύτητας και βοήθειας διατήρησης λωρίδας. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους νέους κινδύνους που προκαλούνται από αυτές τις συσκευές, «όπως η υπερβολική εμπιστοσύνη και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού», σύμφωνα με την ορολογία της. Ο στόχος της είναι τώρα να μειώσει τους θανάτους στους δρόμους στο μισό έως το 2030.

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube

Videos από το DRIVE