ΙΧ για έλεγχο ΚΤΕO

ΙΧ για έλεγχο ΚΤΕO

Το πρόγραμμα ελέγχου των οχημάτων του Ν. Αττικής που περνούν για πρώτη φορά από ΚΤΕΟ το 2013

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ανακοίνωσε το πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ για τα οχήματα του Ν. Αττικής (στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως Έδρα, Διεύθυνση Κατοικίας ή Επιχείρησης ο Ν. Αττικής) και το οποίο αφορά στο έτος 2013, ως εξής:

- Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο το έτος 2013, έχουν οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων :
1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2009.

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με κόκκινες πινακίδες κυκλοφορίας με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2009. 

3. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια στο έτος 2009.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά) στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. Με ημερομηνία 1ης αδείας στις 17-06-2009, η ημερομηνία τεχνικού ελέγχου είναι: 17-06-2013, με χρονικό διάστημα από 27-05-2013 μέχρι και 24-06-2013).

- Υποχρέωση τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής το έτος 2013, έχουν επίσης:
1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους οχήματα, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από την 1-1-2012 μέχρι και την 31-12-2012 και έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σαν καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους.

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Δ.Σ.,(Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π., (Προσωπικό Πρεσβειών), με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια από την 1-1-2009 μέχρι και την 31-12-2009 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1            ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2            ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3            ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4            ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5            ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6            ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7            ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8            ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9            ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0            ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013

Για ραντεβού στα Δημόσια ΚΤΕΟ και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τετραψήφιο αριθμό 1525.

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube