Ευρώπη: Οι φόροι στο αυτοκίνητο αποφέρουν ετησίως €413 δισ.

Οι φόροι που αναφέρονται στο αυτοκίνητο για 15 κράτη-μέλη της EE, αντιστοιχούν στο τριπλάσιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μεταφορές είναι ένας από τους πλέον φορολογούμενους τομείς στην Ευρώπη. Μεταξύ των φόρων που σχετίζονται με την αγορά, τη ρύπανση ή την ταξινόμηση, ο πελάτης συχνά βρίσκει τον εαυτό του να πληρώνει τεράστια ποσά στα δημόσια ταμεία.

Τα τελευταία, στην Ευρώπη, ενθυλακώνουν κάθε χρόνο 413 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο από το αυτοκίνητο. Αυτό αντιπροσωπεύει τρεις φορές το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Η φορολογία είναι ένα οικονομικό σύστημα που χρησιμοποιείται από όλες τις χώρες του κόσμου για ορισμένες υπηρεσίες, προϊόντα ή συναλλαγές, προκειμένου να αποφέρει χρήματα στα δημόσια ταμεία. Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα και στην Ευρώπη είναι ένας από τους πλέον φορολογούμενους τομείς. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, η επιβάρυνση είναι από τις βαρύτερες: Φόρος αγοράς, φόρος πολυτελείας, τέλος ταξινόμησης, ΦΠΑ, φόροι καυσίμων… Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα για το 2016, η φορολόγηση του αυτοκινήτου απέφερε 5,1 δισ. ευρώ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η φορολογία αποτελεί τεράστιο οικονομικό πόρο για τα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα με την ACEA (Ένωση των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), οι φόροι εισήλθαν σε 413 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 στην Ευρώπη των 15: Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία.

Το κολοσσιαίο αυτό ποσό πρέπει να συγκριθεί με το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται σε 160 δισεκατομμύρια για το 2018. Το ποσό που αναφέρεται μόνο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επομένως σχεδόν τριπλάσιο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ! Επίσης να σημειώσουμε ότι το 2017, τα φορολογικά έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία αυξήθηκαν κατά 4% στην Ευρώπη.

TAGS