Ανάκληση Mitsubishi Motors

Ανάκληση Mitsubishi Motors

Η εγχώρια αντιπροσωπεία της Mitsubishi Motors εκτελεί ανακλήσεις στα Space Star, Lancer, Lancer Sportback και ASX.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων της Mitsubishi Motors στην Ελλάδα, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις:

1. Ανάκληση 2.991 Lancer με κωδικό μοντέλου CS0A, CS0W, CT9A, με χρονολογία κατασκευής Ιούνιος 2003 έως ∆εκέμβριος 2008. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται ο μηχανισμός ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού, στην περίπτωση μόνο που αυτός ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ατυχήματος, να φουσκώσει περισσότερο από το κανονικό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχομένως τον τραυματισμό του συνοδηγού. Η λειτουργία των υπόλοιπων αερόσακων παραμένει ανεπηρέαστη.

2. Ανάκληση 1.575 ASX με κωδικό μοντέλου CA1W, Lancer με κωδικό μοντέλου CY1A & CY6A, Lancer Sportback με κωδικό μοντέλου CX1A & CX6A και Space Star με κωδικό μοντέλου A03A, με χρονολογία κατασκευής Ιούνιος 2010 έως Απρίλιος 2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων λόγω του λογισμικού της μονάδας ECU αναφορικά με την κατάστασης φόρτισης (SOC) ενδέχεται ο κινητήρας- ECU ή το AS&G - ECU να προσδιορίσει λανθασμένα ότι η μπαταριά είναι σε καλή κατάσταση και να σταματήσει την λειτουργία του κινητήρα ακόμη και αν αυτή έχει υποστεί φθορά ή ακόμα και όταν είναι κάτω από το όριο σωστής λειτουργίας που απαιτείται από το σύστημα AS&G.

Mitsubishi Lancer

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi Motors για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.

[Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας]

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube

Videos από το DRIVE