Πωλήσεις ντίζελ 2018

Πωλήσεις ντίζελ 2018: Το χαμηλότερο μερίδιο από το 2001
Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κατά το 2018 ήταν η πτώση της…