Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Prom Racing: Μία ακτίδα για το μέλλον
Η Prom Racing ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και συνάμα την πιο…