Δίπλωμα οδήγησης

Πήγαν για δίπλωμα άλλοι με «ψείρες» και άλλοι αντί άλλων!

Περιστατικά χρήσης «ψειρών» και παρέμβασης στη διαδικασία θεωρητικών εξετάσεων εντοπίστηκαν σήμερα…

| DRIVE Team