node/37498

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Το κόστος των μπαταριών συνεχίζει να πέφτει

Σύμφωνα με μελέτη του BloombergNEF για την εξέλιξη των τιμών, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που διαπραγματεύονται σήμερα κατά μέσο όρο στα €140 ανά κιλοβατώρα, θα φτάσουν στα €55 το 2030.

Ως λογική συνέπεια της ανάπτυξης της ηλεκτρικής κινητικότητας, η τιμή των μπαταριών ιόντων λιθίου έχει πέσει κατά 87% από το 2010. Εκείνη τη χρονιά η κιλοβατώρα διαπραγματευόταν έναντι στα 991 ευρώ!

Στις προβλέψεις του, το BNEF εκτιμά ότι η μονάδα θα προσεγγίσει τα 90 ευρώ μέχρι το 2023. Επομένως, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα μπορούν πλέον να εμφανίζονται ακριβότερα από τα ισοδύναμα θερμικά τους. Ωστόσο, ο ερευνητικός οργανισμός προειδοποιεί ότι αυτή η ισοτιμία δεν θα επιτευχθεί ούτε σε όλες τις χώρες ούτε σε όλες τις κατηγορίες, με την παραπάνω τιμή να αποτελεί το κατώφλι. 

Το 2030, 55 ευρώ η κιλοβατώρα;
Η κιλοβατώρα θα πέσει κάτω από τα €90, «αν η σωρευτική ζήτηση υπερβεί τις δύο Τεραβατώρες το 2024». Πέρα από αυτό το όριο, το BloombergNEF εξετάζει τη συνέχιση της πτώσης, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο της το 2030, στα €55/kWh. Η αβεβαιότητα προέρχεται από τις διαφορετικές λύσεις που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι κατασκευαστές.

price
Οι τιμές στον παραπάνω πίνακα αφορούν σε αμερικανικά δολάρια.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, μέχρι το 2030, η αγορά της μπαταρίας θα αντιπροσωπεύει 116 δισ. δολάρια ετησίως και αυτό δεν περιλαμβάνει τις επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, καθώς οι τιμές των στοιχείων και των συστοιχιών θα μειώνονται, οι αγοραστές θα κερδίσουν περισσότερα με τα χρήματά τους από ό,τι σήμερα», δήλωσε ο James Frith, επικεφαλής της έρευνας και ανώτερος αναλυτής του οργανισμού σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας.

Διάφοροι λόγοι
Το BNEF εξηγεί τους διάφορους λόγους για την κατεύθυνση που ακολουθούσε αυτή η καμπύλη μέχρι σήμερα και πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Το πιο προφανές είναι η αύξηση του αριθμού των παραγγελιών σε μπαταρίες και η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων. 

Και αυτό, παρά τη σταθερή αύξηση των τιμών για ορισμένα συστατικά τους, όπως το λίθιο και το κοβάλτιο. Οι κερδοσκόποι που είναι πολύ αισιόδοξοι για την άνοδο της ηλεκτρικής κινητικότητας συνέβαλαν τελικά σε αυτή την κατάσταση που παρατηρείται από το BloombergNEF.

Ο ερευνητικός οργανισμός επισημαίνει επίσης τη συνεχιζόμενη διείσδυση καθόδων υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, καθώς και την εισαγωγή νέων καλουπιών συσκευασίας για τα στοιχεία, των οποίων το χαμηλότερο κόστος κατασκευής ωφελεί και τις συστοιχίες έτοιμες προς τοποθέτηση και χρήση.

Από το 2020 και ύστερα...
Παρελθόντος του 2020, σε αυτόν τον κατάλογο θα προστεθούν και άλλοι λόγοι που σχετίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις: Ανόδια πυριτίου ή λιθίου, ημιαγωγικά στοιχεία και νέα υλικά καθόδου. Το BloombergNEF διαβεβαιώνει ότι η τρέχουσα τάση στην Ευρώπη να διαθέτει τοπικές μονάδες παραγωγής μπαταριών θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών, εξαλείφοντας το κόστος μεταφοράς και τους φόρους επί των εισαγωγών.

size

Η ενσωμάτωση συστοιχιών σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν διαφορετικά μοντέλα EV και από διαφορετικές εταιρείες μειώνει επίσης τα τιμολόγια για τις μπαταρίες, αλλά και για συναφή συστήματα, όπως για παράδειγμα οι συσκευές θερμικής διαχείρισης.

Με τη φθηνότερη κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η προσφορά σε ηλεκτρικά επαγγελματικά μοντέλα θα γίνει πιο ελκυστική, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην τάση εξηλεκτρισμού.