Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Το κόστος των μπαταριών συνεχίζει να πέφτει
Ως λογική συνέπεια της ανάπτυξης της ηλεκτρικής κινητικότητας, η τιμή των μπαταριών ιόντων λιθίου…