Η ΕΕ νομοθετεί για τη βιωσιμότητα στις μπαταρίες

Η ΕΕ νομοθετεί για τη βιωσιμότητα στις μπαταρίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε μια σειρά κανόνων που αποσκοπούν να διέπουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων για όλες τις μπαταρίες που πωλούνται στις αγορές της ΕΕ.

Η ΕΕ νομοθετεί για τη βιωσιμότητα στις μπαταρίες

Στα τέλη του 2022, είχαμε αναφερθεί στην επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει την παραγωγή και την ανακύκλωση για τις μπαταρίες αυτοκινήτων. 

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις μπαταρίες όσον αφορά τη συνολική διάρκεια της ζωής τους έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, εκείνο που απομένει είναι να επικυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να τεθούν σε ισχύ. 

Οι νέοι κανόνες επιβάλλουν ποσοστώσεις όσον αφορά την ανακύκλωση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη χημική σύνθεση των στοιχείων στις μπαταρίες. 

Κατά συνέπεια, κάθε ηλεκτρικό όχημα που πωλείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πληροί αυστηρούς περιορισμούς που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μπαταρίας του.

Η ΕΕ νομοθετεί για τη βιωσιμότητα στις μπαταρίες

«Για πρώτη φορά, έχουμε νομοθεσία για την κυκλική οικονομία που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, μια προσέγγιση που ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και την οικονομία», δήλωσε ο Ιταλός ευρωβουλευτής, Achille Variati, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. 

Ως εκ τούτου, εάν και δεν έχουμε ακόμη πλήρη στοιχεία, γνωρίζουμε ήδη ότι οι μπαταρίες που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Επομένως, οι μπαταρίες των αυτοκινήτων και των ελαφρών βαν, αλλά και αυτές για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα σκούτερ, και οι βιομηχανικές μπαταρίες, θα πρέπει να δηλώνουν και να επισημαίνουν το ανθρακικό αποτύπωμά τους.

Η ΕΕ νομοθετεί για τη βιωσιμότητα στις μπαταρίες

Εκτός από τις εκπομπές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή μπαταριών που πωλούνται στην Ευρώπη, οι νέοι κανόνες επιβάλλουν ποσοστώσεις όσον αφορά την ανακύκλωση και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη χημική σύνθεση των στοιχείων στις μπαταρίες. 

Οι χώρες της ΕΕ θα κληθούν να συλλέξουν το 63% των μπαταριών έως το 2027 και το 70% έως το 2030. Επί του παρόντος, η απαίτηση ανέρχεται στο 45%. Πάνω απ’ όλα, η νέα νομοθεσία θα επιβάλλει ένα ελάχιστο ποσοστό ανακυκλούμενου κοβαλτίου, λιθίου, νικελίου και μολύβδου, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση από την εξόρυξη και την εισαγωγή αυτών των πρώτων υλών. 

Η ΕΕ νομοθετεί για τη βιωσιμότητα στις μπαταρίες

Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει υπόδειξη ως προς το ποσοστό των μπαταριών που πρέπει να έχουν συναρμολογηθεί ή/και κατασκευαστεί εντός της ΕΕ σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων.
 

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube