Ευρωπαϊκή ρύθμιση για την ενεργειακή αντοχή στις μπαταρίες EV

Ευρωπαϊκή ρύθμιση για την ενεργειακή αντοχή στις μπαταρίες EV

Προκειμένου να μη χάσουμε το τρένο της βιωσιμότητας με τη μετάβαση στις ηλεκτρικές μεταφορές, η ΕΕ θα εφαρμόσει μια σειρά από οδηγίες σχετικά με την αντοχή και την ανακύκλωση στις μπαταρίες EV από το 2024.

Ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη ενεργειακή αντοχή στις μπαταρίες EV

Οι νέοι νόμοι της EE στοχεύουν να κάνουν όλο τον κύκλο ζωής στις μπαταρίες EV πιο βιώσιμο, καθώς η ζήτηση αυξάνεται δραματικά λόγω της ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών.

Ολόκληρο το πακέτο των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ενεργειακή αντοχή στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν είναι ακόμη γνωστό σήμερα - το πρώτο βήμα χρειάζεται να εγκριθεί πρώτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μεταξύ του 2024 και του 2028, η EE θα θεσπίσει λεπτομερώς του κανόνες για την ενεργειακή αντοχή και την ανακύκλωση στις μπαταρίες EV

Οι προκαταρκτικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ΕΕ απαιτούν από τις εταιρείες που εμπορεύονται μπαταρίες EV σε ευρωπαϊκό έδαφος να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι πρώτες ύλες τους έχουν παραχθεί ή εξορυχθεί με κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.

Με άλλα λόγια, συνεπάγεται αίσθημα ευθύνης για τους κατασκευαστές και τους κατασκευαστές μπαταριών να διατηρούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους «καθαρές».

Ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη ενεργειακή αντοχή στις μπαταρίες EV

Ύστερα από τη χρήση τους, η ΕΕ επιθυμεί επίσης να συλλέγεται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τις μπαταρίες EV για ανακύκλωση -επαναχρησιμοποίηση;. Για τα ελαφρά οχήματα, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί από 51% το 2028 στο 61% το 2031.

Όλες αυτές οι μπαταρίες EV πρέπει να ανακυκλώνονται και θα υπάρχουν επίσης κανόνες για την ποσότητα πρώτων υλών που θα ανακτώνται από τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Για το λίθιο, προτείνεται ανάκτηση 50% έως το 2027 και 80% έως το 2031.

Ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη ενεργειακή αντοχή στις μπαταρίες EV

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με αυτά τα μέτρα, οι νομοθέτες θα πρέπει να εργαστούν για να θεσπίσουν πιο λεπτομερείς κανόνες μεταξύ 2024 και 2028. Ένα απαραίτητο βήμα για τη διασφάλιση της ενεργειακής ανθεκτικότητας των μπαταριών, διαφορετικά είναι ανώφελο να μεταβούμε στην ηλεκτρική κινητικότητα. Και φυσικά, παραμένει το άγος του ενεργειακού μείγματος...

 

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube