ΰεωπαϊκή Ένωση

Ασφάλεια: Όταν οι κατασκευαστές επηρεάζουν την EE

Ενώ η καλή πίστη υπαγορεύει ότι τα ραντάρ για τον έλεγχο της ταχύτητας πρέπει να διαδραματίζουν…

20.02.2019 | Γιάννης Κουτσουφλάκης