Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

Σχέδιο Νόμου για τα διπλώματα: Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν, λέει ο ΠΣΕΟ
Την περασμένη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο…