Ευρωπαϊκές πωλήσεις 2020

2020: Πέτρινη χρονιά για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου
Αν εξαιρέσεις τις χρονιές 2012 και 2013, οπότε και στην Ευρώπη (ΕΕ και EFTA) πουλήθηκαν 12+ εκατ.…