Βάρος

Πόσο επηρεάζουν το βάρος και ο κλιματισμός τις επιδόσεις;

Η μέτρηση των επιδόσεων ενός αυτοκινήτου παίζει το δικό της σημαντικό ρόλο τόσο στην αξιολόγησή του…

| Αργύρης Τούντας