Καραντίνα 2020, λιγότερα NOx και περισσότερο μεθάνιο

Καραντίνα 2020, λιγότερα NOx και περισσότερο μεθάνιο

Τα συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Nature δείχνουν μια απροσδόκητη συνέπεια της μείωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ρύπανσης από τα αυτοκίνητα το 2020: Την αύξηση στο μεθάνιο.

Καραντίνα 2020, λιγότερα NOx και περισσότερο μεθάνιο

Το μεθάνιο CH4 είναι αέριο του θερμοκηπίου. Είναι μάλιστα το δεύτερο αέριο ανθρωπογενούς προέλευσης που έχει μερίδιο στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, η ποσότητα του αυξήθηκε το 2020, εν μέρει λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις.

Θα μπορούσε η ανθρώπινη δραστηριότητα να συμβάλλει στη μείωσή του; Τη στιγμή που είναι η ίδια υπεύθυνη, μέσω της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και της βιομηχανικής δραστηριότητάς της, για τη διάχυσή του στην ατμόσφαιρα; Για να δούμε, τι λέει η μελέτη…

Αποσαφηνίστηκε η αιτία της μεγάλης αύξησης για το ατμοσφαιρικό μεθάνιο το 2020

Η παρακολούθηση της συγκέντρωσης του μεθανίου στην ατμόσφαιρα είναι σημαντική επειδή διαθέτει υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από το CO2. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σε δέκα χρόνια πριν διαλυθεί με άλλα συστατικά. Και εκεί έρχονται τα οξείδια του αζώτου.

Καραντίνα 2020, λιγότερα NOx και περισσότερο μεθάνιο

Τα NOx με την ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπονται σε ΟΗ (υδροξείδιο) που διασπούν το μεθάνιο CH4 για να σχηματίσουν νερό H2O και μεθυλομάδα CH3. Αλκύλιο που στη συνέχεια θα αντιδράσει με το οξυγόνο O2 για να σχηματίσει μεθανολικό υδροξύ CH3O2 το οποίο στη συνέχεια θα διασπαστεί σε CO2 και CH2O (φορμαλδεΰδη) χάρη στο μονοξείδιο του αζώτου NO και στο διοξείδιο του αζώτου NO2 (NOx). Ο κύκλος έτσι ολοκληρώνεται.

Η ρύπανση από NOx καταστρέφει το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα και εμποδίζει την υπερθέρμανση του πλανήτη!

Το 2020, οι επιστήμονες παρατήρησαν μια κορύφωση στο μεθάνιο. Η κτηνοτροφία δεν είχε μειωθεί, ούτε φυσικά οι ζεστές και υγρές περιοχές που εκπέμπουν μεθάνιο. Από την άλλη, η κίνηση των αυτοκινήτων μειώθηκε σημαντικά.

Καραντίνα 2020, λιγότερα NOx και περισσότερο μεθάνιο

Η μείωση της οδικής κυκλοφορίας ευθύνεται για τη μικρότερη διάχυση NOx στην ατμόσφαιρα. A priori καλά νέα, εκτός από την καταστροφή του μεθανίου. Πράγματι, αυτό συνέβαλλε σε πτώση της συγκέντρωσης υδροξειδίου ΟΗ κατά 1,6%. Αρκετό για να μην καταστρέφεται ένα σημαντικό μέρος του μεθανίου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

Πόσο όμως δελεαστικό θα ήταν να προτείνουμε αύξηση στις εκπομπές NOx για να μειωθεί η συγκέντρωση του μεθανίου. Προφανώς, αυτό δεν συνιστάται. Είναι σαν να προτείνουμε ρύπανση για καθαρισμό. Βλέπετε, τα οξείδια του αζώτου είναι επίσης επιβλαβή για την αναπνευστική υγεία στο επίπεδο του εδάφους.

Ως εκ τούτου, είναι πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου (και άλλων αερίων). Πάνω απ’ όλα όμως, καταδεικνύει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Φύσης και του ανθρώπου είναι περίπλοκες και πολλαπλές, και μερικές φορές αντικρουόμενες.

 

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube