node/41255

Είναι η μυρωδιά των νέων αυτοκινήτων επιβλαβής για την υγεία;

Η μυρωδιά του καινούργιου σας αυτοκινήτου ενδεχομένως να μην είναι τόσο «αθώα» όσο θα περιμένατε...

Είναι από τις πλέον ευχάριστες εμπειρίες για όλους όσους αποκτούν ένα αυτοκίνητο του «κουτιού». Αυτή η ξεχωριστή αίσθηση όμως, κρύβει και πολλούς κινδύνους. Οι χημικές ουσίες που υπάρχουν στην καμπίνα του αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα στα πλαστικά μέρη, στις επενδύσεις των καθισμάτων, στις κόλλες κ.α., ενδεχομένως να μην είναι τόσο αθώες για τον οργανισμό μας. Αυτό άλλωστε απέδειξε και μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ Έρχεται το τέλος της μυρωδιάς του καινούριου αυτοκινήτου;

Με την πάροδο του χρόνου οι εν λόγω χημικές ουσίες περνούν στην ατμόσφαιρα της καμπίνας του αυτοκινήτου έως ότου γίνουν τελείως άοσμες. Οχτώ ουσίες που διαχέονται στις καμπίνες έχουν αναγνωριστεί ως επιβλαβείς για την υγεία των επιβατών. Ονομάζονται πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και είναι οι εξής: ακεταλδεΰδη, ακρολεΐνη, βενζόλιο, αιθυλοβενζόλιο, φορμαλδεΰδη, στυρόλιο, τολουόλιο και ξυλόλιο. Οι δυο εξ’ αυτών, η φορμαλδεΰδη και το βενζόλιο, ξεπερνούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτουν οι υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνια. Και οι δυο αυτές χημικές ουσίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων καρκινογόνων ουσιών. Μάλιστα, η έρευνα αναφέρει χαρακτηριστικά πως σε όσα αυτοκίνητα βρέθηκαν οι δυο αυτές ουσίες να ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, οι χρήστες τους κινδυνεύουν να αναπτύξουν κάποια μορφή καρκίνου 10% περισσότερο από τους υπολοίπους. 

rolls1

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρόλο που κάτι μπορεί να ταξινομείται ως καρκινογόνο, αυτό δεν εγγυάται απαραίτητα ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία, καθώς εξαρτάται από τη ποσότητα και από το πόσο συχνά, κάποιος υποβάλλεται σε αυτήν. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: τι μπορεί να γίνει για να μετριαστούν οι κίνδυνοι έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες; 

Η επιτροπή United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) παρακολουθεί το θέμα από το Νοέμβριο του 2014 και έχει ανανεώσει τις οδηγίες της για τις προδιαγραφές και τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό των αυτοκινήτων από τον Ιούνιο του 2020. Παρόλο που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οδηγίες "Mutual Resolution Three" ορίζουν ένα πλαίσιο που θα φανεί χρήσιμο στις κυβερνήσεις ώστε να υπάρξει συνοχή σε επίπεδο κανονισμών για το συγκεκριμένο ζήτημα στο μέλλον.

Ως αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα θα έχουν λιγότερο έντονες μυρωδιές από πριν, ενώ υπάρχει περίπτωση το αυξημένο κόστος των υλικών επενδύσεων να περάσει και στον καταναλωτή με μικρές αυξήσεις.

Οι νέοι κανονισμοί θα ενθαρρύνουν τη μείωση χρήσης υλικών και χημικών που μπορεί να είναι επιβλαβή στους ανθρώπους...και την αύξηση της χρήσης υλικών που δεν θα διαχέουν μικροσωματίδια, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στην καμπίνα. Το νέο πλαίσιο θα απαιτεί από όλους τους προμηθευτές να ελέγχουν κομμάτια από μοκέτες, δέρμα κτλ. αποδεικνύοντας στην πράξη πως ικανοποιούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

[Πηγή: ScienceDirect]

TAGS