SEAT Test Center Energy

SEAT Test Center Energy, νέο κέντρο R&D για μπαταρίες στη Νότια Ευρώπη
Η ισπανική εταιρεία εγκαινίασε σήμερα το SEAT Test Center Energy (TCE), ένα νέο Κέντρο Έρευνας και…