Περιοριστές ζώνης ασφαλείας

Συστήματα συγκράτησης για εγκύους, λιγότερο ασφαλή από τις κλασικές ζώνες [video]

Οι έγκυοι ανησυχούν συχνά ότι η ζώνη ασφαλείας θα βλάψει το έμβρυο σε περίπτωση ατυχήματος.Μια…

| DRIVE Team