FΙΑΤ Scudo

Νέο FΙΑΤ Scudo 2022 και σε ηλεκτρικό

Πριν από τη συγχώνευσή τους για να γίνουν Stellantis, οι όμιλοι PSA και FCA συνεργάζονταν ήδη στον…

| DRIVE Team