Καινοτομίες για το αυτοκίνητο από το Παν/ιο Πατρών

Το εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτου διεξάγει έρευνες για τη βιομηχανία αυτοκινήτου, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσίασε στο κοινό.
Μεταξύ αυτών ανακοινώθηκε η συμμετοχή των φοιτητών του τμήματος στον διεθνή διαγωνισμό Formula SAE / Formula Student, που έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή αυτοκινήτου τύπου Formula. Ακόμη έγινε γνωστή στο κοινό η συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα Futura, που επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάπτυξη ιδεών σχετικών με τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής στη βιομηχανία αυτοκινήτου, αλλά και η συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα MyCar, που εστιάζεται στην υλοποίηση αυτοματοποιημένων και ταυτόχρονα ευέλικτων μεθόδων παραγωγής, υιοθετώντας σύγχρονη ρομποτική και πληροφορική τεχνολογία.
TAGS