Με τηλεκάρτες η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε δρόμους και κτίρια

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι ορίζει αναλυτικά  - Ποιες οι προδιαγραφές που βάζει.

Με μεθόδους ανάλογες της καρτοκινητής τηλεφωνίας θα χρεώνονται οι κάτοχοι ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που θα φορτίζουν τις μπαταρίες τους σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των σημείων αυτών στο αστικό, υπεραστικό και εθνικό οδικό δίκτυο καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στη «Διαύγεια»  και προβλέπει ότι  «όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης παρέχουν τη δυνατότητα επί τούτω (ad hoc) χρέωσης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς την υποχρέωση σύναψης συμβολαίου με τον οικείο προμηθευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας”.

Θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αγοράς ενέργειας για τη φόρτιση των μπαταριών του αυτοκινήτου είτε με συμβόλαιο είτε χωρίς: στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας ο χρήστης αγοράζει λεπτά ομιλίας, SMS κλπ. ενώ στην ηλεκτροκίνηση θα αγοράζει κιλοβατώρες.

Επιπλέον αναμένεται να αναπτυχθούν και νέα προϊόντα όπως π.χ. πράσινα πιστοποιητικά που θα εγγυώνται την αγορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη φόρτιση του αυτοκινήτου.

Προδιαγραφές

Η ΚΥΑ θέτει τις προδιαγραφές για τα δημόσια σημεία φόρτισης και προβλέπει προδιαγραφές για λόγους χωροταξίας, οδικής ασφάλειας, προστασίας από ηλεκτροπληξία κλπ. Συγκεκριμένα τα σημεία φόρτισης μπορούν να εγκαθίστανται:

α) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία του κοινόχρηστου οδικού δικτύου σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, στα οποία επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων παράλληλα ή κάθετα στον άξονα της οδού, καθώς και επί του πεζοδρομίου, καταλαμβάνοντας τμήμα του πλάτους του και τα οποία είναι οριοθετημένα και σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού,

β) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εντός δημοσίων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης

αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των οδηγών αυτών (χημικές τουαλέτες κ.λπ.), που χωροθετούνται σε επιλεγμένες χιλιομετρικές θέσεις κατά μήκος του κοινόχρηστου οδικού δικτύου σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και τα οποία είναι οριοθετημένα,

γ) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εντός των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, τερματικών σταθμών ή σταθμών μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών και τα οποία είναι οριοθετημένα.

δ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. 52907/28-12-2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β ́ 2621).

ε) σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία εντός των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) κατά μήκος τμημάτων αυτοκινητοδρόμων ή/και οδικών τμημάτων που περιλαμβάνονται εντός των ορίων έργων που έχουν ανατεθεί με Σύμβαση Παραχώρησης.

Επιπλέον, εφόσον η συσκευή φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εγκαθίσταται σε χώρους με πρόσθετα ή ειδικά μέτρα ασφαλείας διαθέτει τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικά και εγκρίσεις και οι ρευματοδότες είναι εξοπλισμένοι με κλείστρα ασφαλείας και στην περίπτωση που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος/δάπεδο προστατεύονται με κατάλληλου τύπου κολωνάκια ή αποσβεστήρες (στοπ τροχών).

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης τη σύσταση «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της οποίας θα ενημερ΄βνονται οι χρήστες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για πληροφορίες που αφορούν τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης. Για το σκοπό αυτό, στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία

επαναφόρτισης, καταγράφονται και συλλέγονται προς κοινοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, κατ’ ελάχιστον τα εξής δεδομένα:

α) η γεωγραφική θέση (διεύθυνση, συντεταγμένες),

β) η διαθεσιμότητα (σε τρέχον χρόνο),

γ) ο τύπος και αριθμός συνδέσμων και βυσμάτων,

δ) η μέθοδος φόρτισης και η εγκατεστημένη ισχύς,

ε) το ωράριο λειτουργίας,

στ) ο τρόπος πληρωμής και χρέωσης,

ζ) τα στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή.

Ηλεκτρονικό μητρώο

Το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (υπ’ αριθμ. 42863/438) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων»

Σύμφωνα με το υπουργείο , με την απόφαση αυτή ενισχύεται και διευρύνεται η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά, ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετούνται προδιαγραφές για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε δημοσίως προσβάσιμο από ηλεκτρικά οχήματα σημείο, όπως είναι τα τοπικά ή εθνικά οδικά δίκτυα, σε ιδιωτικά κτίρια κτλ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, καθορίζονται επίσης, νέες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων». Ταυτόχρονα, απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην ΚΥΑ προβλέπεται μεταξύ άλλων και η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου θα καταγράφονται και οι πληροφορίες (ηλεκτρονικό μητρώο) για τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το ηλεκτρονικό μητρώο της πλατφόρμας αυτής θα είναι διαλειτουργικό με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μητρώα των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτής θα δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης των πολιτών όλων των Ευρωπαϊκών Χωρών, για τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης σε κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς και τεχνικές (χρόνος φόρτισης κτλ) ή εμπορικές (κόστος ενέργειας) πληροφορίες σχετικά με το κάθε σημείο φόρτισης, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του διαλειτουργικού αυτού μητρώου, είναι σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Data Collection», όπου η χώρα μας συμμετέχει και εκπροσωπείται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στόχος είναι η ενιαία κωδικοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, όλων των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία θα παρέχουν πληροφόρηση για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

[Πηγή: Ecopress.gr]

TAGS