Ανάκληση 3.688 Opel Astra για ενδεχόμενο πρόβλημα στο σύστημα πέδησης

Η ανάκληση αφορά σε αυτοκίνητα με κινητήρα ντίζελ και χειροκίνητο κιβώτιο παραγωγής 2016-2018.

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γενική εισαγωγέας αυτοκινήτων OPEL στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων OPEL τύπου ASTRA K.

Η ανάκληση αφορά σε 3.688 οχήµατα, µοντέλα ετών 2016-2018. Η Opel διαπίστωσε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό πλαισίων µοντέλων Opel Astra MY 2016-2018, εξοπλισµένα µε συνδυασµό κινητήρα ντίζελ και χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων, υπάρχει η πιθανότητα εάν το πεντάλ φρένου πατηθεί εξαιρετικά αργά και σταθερά, ο οδηγός να διαπιστώσει µειωµένη ισχύ φρεναρίσµατος και ανάγκη εκτεταµένης διαδροµής (πατήµατος) του πεντάλ. Ωστόσο, υπό γενικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένου και του φρεναρίσµατος έκτακτης ανάγκης, το σύστηµα λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αναφορές για ατυχήµατα που να σχετίζονται µε την παραπάνω διορθωτική ενέργεια.
Για να αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα, η Opel αποφάσισε να ενηµερώσει µε συστηµένη επιστολή τους σχετικούς ιδιοκτήτες οχηµάτων και να τους ζητήσει να φέρουν το όχηµά τους προς έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της. Βάσει του αποτελέσµατος ελέγχου, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων ανταλλακτικών, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες µπορούν να επικοινωνούν µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 211 211 1543.

TAGS