Ανάκληση FIAT

Ανάκληση αυτοκινήτων FIAT 500Χ για έλεγχο των ζωνών ασφαλείας των πίσω καθισμάτων.

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (πρώην FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS S.A.),  αποκλειστικός εισαγωγέας των καινούργιων αυτοκινήτων μάρκας FIAT, Alfa Romeo, Abarth και LCV στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων FIAT 500X.

Η ανάκληση στην ελληνική αγορά αφορά 1.291 οχήματα, με εύρος αριθμών πλαισίου από P315714 έως P700108. Σε συνθήκες στις οποίες δεν είναι δεμένες οι πίσω εξωτερικές ζώνες ασφαλείας ή το πίσω κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο ή είναι κατειλημμένο από ένα παιδικό κάθισμα στερεωμένο μόνο στα στηρίγματα ISOFIX, σε περίπτωση σύγκρουσης που μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση των προεντατήρων των πίσω εξωτερικών ζωνών ασφαλείας, τα διακοσμητικά καλύμματα των κλειδαριών των πίσω καθισμάτων μπορεί να προκαλέσουν την απαγκίστρωση των κλειδαριών συγκράτησης του καθίσματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα περιστατικό που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της FIAT ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800.11.500.800.

[Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας]