Ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης

DRIVE legend: Béla Barényi, dr. passive Sicherheit

Αµετρητες πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την ασφάλεια στο αυτοκίνητο που θα γέµιζαν…

04.11.2021 | Γιάννης Κουτσουφλάκης