Ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης

DRIVE legend: Béla Barényi, dr. passive Sicherheit
Αµετρητες πατέντες και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για την ασφάλεια στο αυτοκίνητο που θα γέµιζαν…