Πωλήσεις Ελλάδα

Καλύτερη επίδοση 15ετίας για την Volvo στην Ελλάδα

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2023 για την Volvo Car Hellas, καθώς μέτρησε 2.388 ταξινομήσεις, 24%…

| Σπύρος Ντόκος