πλατφόρμα

Ford, μια σούπερ-πλατφόρμα για όλα τα ηλεκτρικά!

Η σπονδυλωτή πλατφόρμα αποτελεί έναν από τους πυλώνες του ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τους…

| Δημήτρης Βαμβακίδης

Μία ενιαία ηλεκτρική πλατφόρμα για όλες τις μελλοντικές BMW

Η είδηση αυτή μας έρχεται από το automotive news και αφορά πρακτικά την πρώτη εστιασμένη πλατφόρμα…

| Μιχάλης Κατωπόδης