Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.

Εξήντα χρόνια Nissan και NΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε σε ένα συλλεκτικό λεύκωμα
To 2021 αποτελεί έτος ορόσημο για την Nissan – NΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., καθώς συμπληρώνονται 60 έτη…