Φωνητικές εντολές

Πώς ανταποκρίνεται ένα Tesla στις φωνητικές εντολές; [video]

Oι φωνητικές εντολές στα συστήματα infotainment έχουν πλέον υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες. Είναι…

| DRIVE Team