Ευτύχιος Βασιλάκης

Autohellas, έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας έως 200 εκατ. ευρώ

Η Δημόσια Προσφορά που αφορά την Autohellas ξεκινά την 17η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 19η…

| Σπύρος Ντόκος