Έκθεση PASS TO THE FUTURE

Νέα διάκριση για την έκθεση PAST TO THE FUTURE της Mercedes-Benz

Η Έκθεση PAST TO THE FUTURE της Mercedes-Benz που φιλοξενήθηκε τον Μάιο του 2022 στο Εμπορικό…

| Σπύρος Ντόκος