Duesenberg Model X

Duesenberg Model X: H πιο σπάνια απ’ όλες
Η Duesenberg Model X είναι η πιο σπάνια από τις Duesenberg παραγωγής και η τελευταία που τέθηκε…