Σε Ferrari και Aston Martin θα επιβληθούν πρόστιμα για ρύπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος θα επιβάλλει πρόστιμο στις Ferrari και Aston Martin, καθώς δεν έπιασαν τους στόχους ρύπων για το 2015.

Ferrari και Aston Martin απέτυχαν να πιάσουν το προκαθορισμένα όρια εκπομπών ρύπων σε επίπεδο στόλου, οπότε θα τους επιβληθεί πρόστιμο, το ύψος του οποίου υπολογίζεται σε 500.000 ευρώ.

Η Ferrari θα κληθεί να καταβάλει το μεγαλύτερο ύψος του προστίμου, το οποίο ανέρχεται σε 410.760 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για την Aston Martin ανέρχεται σε 36.370 ευρώ, σύμφωνα με την Automotive News Europe.

Τα αναλογούντα πρόστιμα υπολογίστηκαν με χρήση μιας φόρμουλας που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος που τιμωρεί κάθε υπερβάλλον γραμμάριο CO2 που ξεπερνά το καθορισμένο όριο του επιπέδου του στόλου. Η διαδικασία του υπολογισμού είναι πολύπλοκη, αλλά οι αναφορές της ΕΕΠ δηλώνουν ότι μόνο σε δύο κατασκευαστές θα επιβληθούν πρόστιμα και μόνο αυτοί οι δύο κατασκευαστές σούπερκαρ ήταν «ύποπτοι» για κάτι τέτοιο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι Aston Martin και Ferrari είναι αμφότερες καταχωρισμένες ως κατασκευαστές μικρής παραγωγής, μια κατηγορία για εταιρείες που κατασκευάζουν ετησίων μέχρι 10.000 αυτοκίνητα. Και οι δύο χρειάζεται να συμμορφώνονται με αυτόν τον περιορισμό, αλλά και πάλι τα νούμερα δεν ήταν αρκετά χαμηλά έτσι ώστε να πιάσουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ.

Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια ομάδα που είναι ένα σύνολο από μάρκες που λογίζονται ως μια οντότητα. Προφανώς αυτό είναι δύσκολο για την Aston Martin διότι αποτελεί έναν αυτόνομο κατασκευαστή και καμία άλλη εταιρεία της αγοράς δεν ενδιαφέρεται να επιβαρυνθούν οι εκπομπές της, από τη στιγμή που θα μπορούσε να λάβει περιβαλλοντική «υπέρ-πίστωση».

Ο οργανισμός που έκανε την αναφορά δήλωσε ότι αρκετοί κατασκευαστές οφείλουν να επιταχύνουν το ρυθμό μείωσης των εκπομπών σε σύνολο στόλου. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι κάποιων από τους κατασκευαστές είπαν ότι οι αριθμητικοί συντελεστές επηρεάζουν τα νούμερά τους που δημοσιεύτηκαν στον πίνακα και ότι δεν θα έπρεπε αυτά να παρεκταθούν στο μέλλον.

Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους κατασκευαστές που κρίθηκαν ότι χρειάζονται να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους δήλωσαν ότι θα πετύχουν να μειώσουν τα αποτελέσματα στις μέσες εκπομπές στόλου μέχρι το 2021. Το λανσάρισμα νέων κινητήρων, η αυξομείωση νέων προϊόντων και οι πωλήσεις θα επηρεάζουν αυτούς τους αριθμούς κάθε χρόνο, οπότε αναμένονται περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές κατά τα προσεχή λίγα χρόνια.