Παρατείνεται, ξανά, η ισχύς διπλωμάτων οδήγησης για ηλικιωμένους

Τα διπλώματα οδηγών που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία προγραμματισμού των εξετάσεων, όπως αποφάσισε ο υπουργός Υποδομών.

Παρατείνεται, για δεύτερη φορά σε λίγες εβδομάδες, η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης για πολίτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 74 έτη, με απόφαση του υπουργού Υποδομών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Χρήστου Σπίρτζη, τα εν λόγω διπλώματα εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία προγραμματισμού των εξετάσεων.

Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε μήνες για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από τις 30 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Για όσους υποβάλλουν αίτηση από την πρώτη Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, και είναι τρεις μήνες για εκείνους που θα κάνουν την αίτησή τους από την πρώτη Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

TAGS