H ERGO Ασφαλιστική οδηγεί τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

H ERGO Ασφαλιστική οδηγεί τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Η ασφάλιση είναι μια πράξη ευθύνης προς την κοινωνία. Η ERGO Ασφαλιστική, με υψηλή τεχνογνωσία, φερεγγυότητα και εμπειρία στέκεται δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

ERGO Ασφαλιστική

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες, τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και τις μεταβαλλόμενες τάσεις στη μετακίνηση. 

Διά μέσου της συνεχούς καινοτομίας και της προσαρμογής στις εξελίξεις, η ERGO Ασφαλιστική παραμένει πρωτοπόρος στον τομέα, προσφέροντας αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του σήμερα.

Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις μας έχουν στο επίκεντρο των δράσεών μας την εμπειρία του πελάτη, τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, η Νώρα Μπενάρδου, Product Management Lead, P&C στην ERGO Ασφαλιστική και η Κωνσταντίνα Παναγίδου, Διευθύντρια Αναλογιστικής Τιμολόγησης Γενικών Ασφαλίσεων Ζημιών, μοιράζονται τις απόψεις τους για το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου. Εστιάζουν στις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, στην αξιοποίηση της τηλεματικής αλλά και στις προκλήσεις που φέρνει η ψηφιακή εποχή. Τονίζουν την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε και παραθέτουν πώς μια εταιρεία που δραστηριοποιείται επιτυχώς για περισσότερα από 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση.

Πόσο έχουν επηρεάσει οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών τον σχεδιασμό / τη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων για το αυτοκίνητο;
N. Μπενάρδου Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που σχεδιάζονται και δημιουργούνται τόσο τα νέα μοντέλα οχημάτων όσο και τα αντίστοιχα προγράμματα ασφάλισης γι’ αυτά. Η αύξηση των ηλεκτρικών, αλλά και των «συνδεδεμένων» αυτοκινήτων που συγκεντρώνουν δεδομένα, επηρεάζει άμεσα και τον κλάδο της ασφάλισης. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρχίζουν να αξιοποιούν τόσο τα δεδομένα οδήγησης (π.χ. διανυόμενα χιλιόμετρα, φρενάρισμα, τήρηση ορίων ταχύτητας) όσο και την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων που βασίζονται στην πραγματική οδηγική συμπεριφορά κάθε οδηγού. Παράλληλα, η εφαρμογή των νέων τεχνολογικών εργαλείων και πρακτικών που αναπτύσσονται, ενσωματώνεται στις διαδικασίες των ασφαλιστικών εταιρειών και βοηθά στη βελτίωση των διαδικασιών αποζημίωσης, αλλά και στην αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης. 

ERGO Ασφαλιστική
Νώρα Μπενάρδου, Product Management Lead, P&C, ERGO Ασφαλιστική

Με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται, όπως το blockchain, οι εταιρείες είναι σε θέση να προσφέρουν πιο ασφαλείς και διαφανείς ασφαλιστικές συναλλαγές, μειώνουν τη γραφειοκρατία και επιταχύνουν την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους όπως αυτή της αποζημίωσης. 

Ο συνδυασμός της εξέλιξης του τεχνολογικού κλάδου καθώς και των νέων αναγκών που δημιουργούνται από αυτή, διαμορφώνουν το μέλλον της ασφάλισης του αυτοκινήτου, με προγράμματα που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα κίνησης του οχήματός μας.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες τι επιπτώσεις έχουν φέρει στα νέα μοντέλα τιμολόγησης των προϊόντων;
Κ. Παναγίδου Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν επιφέρει πολλές και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που γίνεται η τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων. Η χρήση πιο εξελιγμένων αναλογιστικών τεχνικών, σε συνδυασμό με τα Big Data, οδηγούν σε πιο ακριβείς προβλέψεις για μελλοντικές απώλειες και, κατά συνέπεια, σε πιο δίκαιες τιμολογήσεις. 

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη ένα πλήθος παραγόντων (π.χ. ιστορικό ασφαλίσεων, δεδομένα αισθητήρων, ηλικία, συνήθειες οδήγησης), έτσι ώστε να αξιολογούν με μεγαλύτερη ακρίβεια κάθε κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου, υπολογίζοντας άμεσα ένα εξατομικευμένο και πιο δίκαιο ασφάλιστρο για κάθε πελάτη. 

Στον ασφαλιστικό χώρο συναντάμε όλο και περισσότερες εταιρείες που αναπτύσσουν προϊόντα, αξιοποιώντας δεδομένα που λαμβάνουν σχετικά με τα χαρακτηριστικά της οδηγικής συμπεριφοράς των πελατών, ώστε να επιτυγχάνουν ένα εξατομικευμένο και δίκαιο ασφάλιστρο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης, ότι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης και έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μειώνει το κόστος, αλλά και τον χρόνο που απαιτούνται για την ασφάλιση ενός πελάτη.

ERGO Ασφαλιστική
Κωνσταντίνα Παναγίδου, Διευθύντρια Αναλογιστικής Τιμολόγησης Γενικών Ασφαλίσεων Ζημιών, ERGO Ασφαλιστική

Πώς αξιοποιεί η ERGO Ασφαλιστική τις λύσεις που μας προσφέρει η τηλεματική για την προώθηση της ασφαλούς οδήγησης;
N. Μπενάρδου Στην ERGO Ασφαλιστική, επιδεικνύουμε τη δέσμευσή μας στην ψηφιοποίηση και στην καινοτομία, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις που εξυπηρετούν τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Αντιλαμβανόμενοι τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας με στόχο την παροχή ενός πλήρους φάσματος ολοκληρωμένων και σύγχρονων προγραμμάτων σε κάθε ασφαλισμένο.

Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά το νέο οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών που έχει δημιουργηθεί και αναγνωρίζουμε νέες ευκαιρίες. Συχνά, το τελικό προϊόν των startup εταιρειών είναι συμπληρωματικό στα ασφαλιστικά προϊόντα (π.χ. εφαρμογές τηλεματικής). Αυτή η νέα τάση δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να αντιμετωπίσουν αυτές τις startups (εταιρείες) ως ένα είδος εξωτερικού τμήματος R&D. Μια τέτοια συνεργασία οδήγησε στη δημιουργία της εφαρμογής ERGO Drive&Win.

Το καινοτόμο αυτό προϊόν είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της ERGO Ασφαλιστικής με την OSeven, πρωτοπόρο ελληνική τεχνολογική εταιρεία που εξειδικεύεται σε λύσεις τηλεματικής και αναλύσεις οδηγικής συμπεριφοράς.

Είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές Αndroid και IOS, μέσω των υπηρεσιών Google Play και Αpp Store αντίστοιχα, και απευθύνεται σε όλους τους κατόχους και οδηγούς Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (EIX) αυτοκινήτου. Μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, η εφαρμογή του επιτρέπει να βλέπει σε πραγματικό χρόνο την οδηγική του συμπεριφορά, να λαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλές με βάση το προφίλ οδήγησής του και παράλληλα να αποκομίζει σημαντικά οφέλη στην ασφάλισή του.

Πώς ακριβώς λειτουργεί το ERGO Drive&Win και πώς βοηθά στη μείωση των ατυχημάτων; Πώς μπορούν οι ασφαλισμένοι να επωφεληθούν από το πρόγραμμα;
N. Μπενάρδου Στην ERGO οραματιζόμαστε μία κοινωνία με καλύτερους οδηγούς και περισσότερη οδική ασφάλεια. Αυτός ήταν και ο λόγος που σχεδιάσαμε τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου ERGO My Auto powered by Drive&Win. Η καινοτομία των προγραμμάτων αυτών είναι η σύνδεσή τους με την εφαρμογή ERGO Drive&Win που βοηθά τους οδηγούς να γνωρίσουν την οδηγική τους συμπεριφορά, να βελτιώσουν και να εξελίξουν τον τρόπο που οδηγούν και να πληρώνουν δίκαια ασφάλιστρα με βάση το δικό τους, μοναδικό προφίλ οδήγησης. 

Μέσα από την εφαρμογή ERGO Drive&Win, ο χρήστης διαμορφώνει το προσωπικό του score που στηρίζεται στη δική του οδηγική συμπεριφορά. Ο οδηγός ενημερώνεται στο τέλος κάθε διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά, όπως είναι για παράδειγμα η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του αυτοκινήτου, η χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης, αλλά και η τήρηση ή μη των ορίων ταχύτητας, λαμβάνοντας μια βαθμολογία από 0 έως 100. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αντιληφθεί άμεσα τα σημεία που μπορεί να βελτιώσει στον τρόπο οδήγησής του. Ο πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να δει πώς διαμορφώνεται η οδηγική του συμπεριφορά διαχρονικά. 

ERGO Ασφαλιστική
Η εφαρμογή ERGO Drive&Win βοηθά τους οδηγούς να γνωρίσουν την οδηγική συμπεριφορά τους, να βελτιώσουν και να εξελίξουν τον τρόπο που οδηγούν και να πληρώνουν δίκαια ασφάλιστρα με βάση το δικό τους, μοναδικό προφίλ οδήγησης, διευκρίνισε η Νώρα Μπενάρδου

Μια άλλη σημαντική λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι η eco οδήγηση, η οποία προτρέπει τους χρήστες να προσαρμόσουν την οδηγική τους συμπεριφορά έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλής για τους ίδιους αλλά και φιλική προς το περιβάλλον, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα από τις δαπάνες σε καύσιμα.

Η λειτουργία «κόστος καυσίμου» ενημερώνει τον χρήστη για τις δαπάνες σε καύσιμα ανά διαδρομή, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να διαθέτουν τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα μέσω της οδηγικής τους συμπεριφοράς. 

Η λειτουργία «Εκπομπές CO2» ενημερώνει τον χρήστη για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Εκτός από την ποσότητα εκπομπής CO2 σε κιλά, παρέχονται και τα ισοδύναμά της (π.χ. πόσα δέντρα χρειάζονται για να την απορροφήσουν). Με βάση την οδηγική συμπεριφορά, προσδιορίζεται εάν μία διαδρομή ήταν οικολογική για να λάβει το Eco Badge, ένα πράσινο φύλλο που χρησιμεύει ως σύμβολο δέσμευσης και αναγνώρισης του θετικού αντίκτυπου του χρήστη στο περιβάλλον.

Πολύ σημαντικό επίσης για τους ασφαλισμένους είναι πως η εφαρμογή ERGO Drive&Win μεταφράζει την ασφαλή οδήγηση σε ERGO Stars. Τα οποία εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις έως και 15% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, κατά την ανανέωση των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου των ασφαλισμένων της ERGO. Καθώς και σε ERGO SafeMiles, τα οποία μετατρέπονται σε δωρεές για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, η εφαρμογή επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των χρηστών σε διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης τα οποία διοργανώνει η ERGO Ασφαλιστική.

Ποιες είναι οι αλλαγές στη μετακίνηση/μεταφορά και ποιες είναι οι προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός κλάδος; Πώς αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν το κόστος της ασφάλισης στο μέλλον;
Κ. Παναγίδου Ο ασφαλιστικός κλάδος πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της μετακίνησης και της μεταφοράς που οφείλονται τόσο στην εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και στην κλιματική αλλαγή.

Βασική αλλαγή αποτελεί η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) που αναδεικνύει νέες προκλήσεις, καθώς τα τελευταία έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πρότυπα κινδύνου και κόστους επισκευής, ο ασφαλιστικός κλάδος θα κληθεί να προσαρμόσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο ως προς τις παρεχόμενες καλύψεις όσο και ως προς την τιμολόγηση των συγκεκριμένων οχημάτων. Παράλληλα, η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων θέτει ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου διευρυμένου πλαισίου ασφάλισης που να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο του οδηγού, του κατασκευαστή του οχήματος και των παρόχων λογισμικού που τοποθετείται στα οχήματα των νέων αυτών κατηγοριών. 

ERGO Ασφαλιστική
Η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων θέτει ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου διευρυμένου πλαισίου ασφάλισης, επισήμανε η Κωνσταντίνα Παναγίδου.

Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη χρήση drones ως μεταφορικό μέσο για παράδοση δεμάτων δημιουργεί ένα νέο πεδίο, αλλά και μία πρόκληση για την ασφαλιστική βιομηχανία. Η οποία καλείται να αναπτύξει προϊόντα που να καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες που συνδέονται με αυτή την τεχνολογία. 

Εκτός όμως από την τεχνολογία, τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε εμπρός στη ραγδαία αύξηση των απρόβλεπτων καιρικών καταστροφών. Η κλιματική αλλαγή έχει αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, που προκαλούν σημαντικές απώλειες και ζημιές σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι εταιρείες πλέον προσαρμόζονται σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Ενισχύουν τα μοντέλα πρόβλεψης και τιμολόγησης και λαμβάνουν υπόψη τους αυξημένους κινδύνους και τα κόστη, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και να εξυπηρετήσουν άμεσα και δίκαια τους πελάτες τους τη στιγμή της αποζημίωσης.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω πως παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και είμαστε σε συνεχή διαδικασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας και με τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος ERGO, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των καινοτόμων πρότζεκτ και την ταχύτερη κατανόηση των νέων τάσεων και συνθηκών που δημιουργούνται παγκοσμίως. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ERGO, αποτελεί κύριο άξονα του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας μας. Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις μας έχουν στο επίκεντρο των δράσεών μας την εμπειρία του πελάτη, τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube