Κίνητρα και απόσυρση για αυτοκίνητα

Με μείωση των τελών ταξινόμησης απαντά η κυβέρνηση στην κρίση που έχει πλήξει την αγορά αυτοκινήτου. Η μείωση των τελών έχει τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά κριτήρια αφού συνδυάζεται με την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να αποσύρονται αυτοκίνητα των οποίων θα έχει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα έως 31.12.1998 και οι κάτοχοί τους θα μπορούν να επωφεληθούν από μείωση των τελών ταξινόμησης ως εξής:
Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυβισμού κινητήρα μέχρι και 1800 κ.εκ. τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, ως εξής :
- Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
- Από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
- Από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
- Από 1601 μέχρι και 2000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση που για το αποσυρόμενο αυτοκίνητο παλαιάς τεχνολογίας έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1998. Επίσης θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.
TAGS