Ανάκληση Toyota

Πρόγραμμα προληπτικής αντικατάστασης της βάσης δοχείου αναρρόφησης καυσίμου αυτοκινήτων Toyota Auris, Avensis και Corolla.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων Toyota Auris, Avensis και Corolla.

Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 32.946 οχήματα, παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2015. Τα  εμπλεκόμενα οχήματα είναι εφοδιασμένα με μονάδα ελέγχου εκπεμπόμενων αναθυμιάσεων καυσίμου, συναρμολογημένη εντός του ντεπόζιτου βενζίνης. Στην άκρη του καναλιού διοχέτευσης των αναθυμιάσεων υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί ρωγμή λόγω μη επαρκούς αντοχής του υλικού του καναλιού των εκπεμπόμενων αναθυμιάσεων καυσίμου. Σε αυτή τη περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα η ρωγμή να εξαπλωθεί με τη πάροδο του χρόνου έχοντας σαν αποτέλεσμα την ενδεχόμενη διαρροή ατμών καυσίμου και κατά συνέπεια την διαρροή καυσίμου.

Toyota Corolla

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει η αντικατάσταση της βάσης δοχείου αναρρόφησης καυσίμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πμ έως 05:00μμ).

[Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας]