Οδηγούμε Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster

Οδηγούμε Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster

Λίγα αυτοκίνητα είναι πιο προκλητικά από μια κόκκινη Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster. Τόσο γι' αυτούς που τη βλέπουν όσο, κυρίως, γι' αυτόν που την οδηγεί.

Η κλειστή Lamborghini Aventador LP700-4 μας είχε ανοίξει την όρεξη το 2012. Φέτος οδηγήσαμε και τη Roadster για να διαπιστώσουμε ότι η αφαίρεση της οροφής ενισχύει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα της.