Απόψεις

Το ’πε, το ’πε ο παπαγάλος
Ήτανε στραβό το κλήμα, το ’φαγε κι ο γάιδαρος. Δεν φτάνει που η μείωση αποδοχών των εργαζομένων, σε…