Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία

Γενέθλια: Επτά δεκαετίες, 36 ιταλικά αυτοκίνητα
Ύστερα από το πανόραμα των γερμανικών αυτοκινήτων για τις τελευταίες επτά δεκαετίες, σειρά έχουν οι…