Επισκευή μπαταριών EV

$71.000 ζητούν από κάτοχο BMW i3 για επισκευή της μπαταρίας

Η BMW i3 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2013 κι αποτέλεσε τη πρώτη απόπειρα των Γερμανών στην…

| Δημήτρης Σαμπαζιώτης

Επισκευάζονται οι μπαταρίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Αν και οι πωλήσεις σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, το θέμα…

| DRIVE Team