Ιστορικά Αυτοκίνητα: Αίρονται οι περιορισμοί που είχε επιβάλει η προηγούμενη  κυβέρνηση

Ιστορικά Αυτοκίνητα: Αίρονται οι περιορισμοί που είχε επιβάλει η προηγούμενη  κυβέρνηση

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών για το πώς θα κυκλοφορούν τα συγκεκριμένα οχήματα.

Τον τρόπο κυκλοφορίας των ιστορικών αυτοκινήτων ρυθμίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Μεταφορών, καταργώντας απαγορευτικές διατάξεις που είχε θεσπίσει ο απελθών υπουργός.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις.

Να θυμίσουμε ότι σε ειδική προεκλογική εκδήλωση που είχε γίνει στο Μουσείο Αυτοκινήτου, στελέχη της σημερινής κυβέρνησης είχαν δεσμευτεί ότι θα επανέλθει το καθεστώς που ίσχυε πριν τις διατάξεις Σπίρτζη, όχι όμως επ’ αόριστον, αλλά έως ότου συζητηθεί και συμφωνηθεί ο τρόπος κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων.

Μάλιστα σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο DRIVE και το drive.gr ο τότε τομεάρχης Μεταφορών της ΝΔ και νυν υπουργός Κώστας Καραμανλής είχε τονίσει πως «εμείς προτείνουμε απλά να ακολουθήσουμε το μοντέλο που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, που έχουν αποδεδειγμένη κουλτούρα στο ιστορικό αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται για άλλη μια φορά να ανακαλύψουμε τον τροχό. Στις χώρες αυτές τα δηλωμένα ιστορικά αυτοκίνητα, και αφού υπαχθούν σε αυστηρούς ελέγχους, κυκλοφορούν με κανονικές πινακίδες, πληρώνουν λιγότερούς δασμούς, και το ασφαλιστικό τους καθεστώς διέπεται από τα χιλιόμετρα που διανύουν». (Διαβάστε ΕΔΩ όλη τη συνέντευξη του υπουργού Μεταφορών).

Ολόκληρη η εγκύκλιος  έχει ως εξής:
 «ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130 (Β’ 570) Κ.Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. Α οικ. 94748/4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ.

Η υπ. αριθ. A οικ. 32249/1433/24-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΙ1465ΧΘΞ-ΛΣΡ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών που ορίζονται στην με αρ. πρωτ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Διά της παρούσης αναστέλλεται εκ νέου η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αυτής, δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι «Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 3».

Συνακόλουθα, και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 Κ.Υ.Α.

Διά της παρούσης, αίρεται ο χρονικός περιορισμός της προϋπόθεσης (γ) που τίθεται δυνάμει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ. αρ. Α οικ. 94748- 4130/4.02.2019 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος για τους σκοπούς της επισκευής επιτρεπόμενης, εφεξής, της μετακίνησης αυτών από το χώρο στάθμευσης προς τον χώρο του συνεργείου, και αντίστροφα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηρώντας τις λοιπές απαιτήσεις της οικείας παραγράφου του άρθρου 3.»

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube