Οι αγώνες μπορεί να σταματήσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Αν εφαρμοστεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ασφάλιση έναντι τρίτων.

Τα μηχανικά σπορ μπορεί να σταματήσουν σε ολόκληρη την ΕΕ λόγω ασφαλιστικής κρίσης, αν οι εμπλεκόμενες εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους δεν υποβάλουν ένσταση σε γνωμοδότηση της ΕΕ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Έτσι πιστεύει η Motorsport Industry Association (Ένωση Αγωνιστικών Βιομηχανιών) της Βρετανίας, που καλεί σε άμεση δράση

Η δημόσια διαβούλευση αφορά σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ισχύει και για τα 27 κράτη μέλη και εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014. Ζητάει την υποχρεωτική απεριόριστη έναντι τρίτων ασφάλιση από όποιον χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς οποιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε μέρος.

Αυτό σημαίνει ότι ισχύει για όλα τα μηχανοκίνητα, από χορτοκοπτικά με σέλα και τρακτέρ μέχρι αγωνιστικά μονοθέσια, ακόμη και σε ιδιωτικούς χώρους όπως οι πίστες αγώνων, σε όλη την ΕΕ.

Σημαίνει επίσης ότι τα ατυχήματα στους αγώνες θα αντιμετωπίζονται ως ατυχήματα κυκλοφορίας με εμπλοκή της αστυνομίας.

Ο Chris Aylett, CEO της Motorsport Industry Association, καλεί όλους τους εργαζομένους και όλες τις επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών μηχανοκίνητων σπορ να απαντήσουν στη γνωμοδότηση της ΕΕ.

«Η απειλή είναι πραγματική, μη γελιέστε. Μπορεί να σταματήσει όλους τους αγώνες», λέει. «Η ένσταση θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία. Αν θέλετε να προστατεύσετε τη δουλειά σας στα μηχανοκίνητα σπορ, τότε βεβαιωθείτε ότι ο εργοδότης σας θα απαντήσει πριν λήξει η προθεσμία στις 20 Οκτωβρίου.

«Η ΕΕ παρέχει μια επιλογή, γνωστή ως Επιλογή 3, όπου η απαίτηση ασφάλισης αφορά “μόνο στην κυκλοφορία”. Αν επιτύχουμε να υποστηριχθεί αυτή η επιλογή, τότε τα μηχανικά σπορ θα είναι ασφαλή».

[Πηγή: Autosport]