Στον Όμιλο Συγγελίδη οριστικά η Opel

Στον Όμιλο Συγγελίδη οριστικά η Opel

Τι αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εγκρίσεων για την απορρόφηση της Opel Hellas από τη νέα εταιρεία του ομίλου Συγγελίδη με την ονομασία «Trophy Auto Brands Βιομηχανική και Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αυτοκινήτων».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 30/6/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 738/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 12/03/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία TROPHY Auto Brands του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας OPEL Ελλάς.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά εισαγωγής, διανομής και εμπορίας επιβατηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Κατόπιν αυτού, ο Όμιλος Συγγελίδη, θα ελέγχει πλέον τις μάρκες Peugeot, Citroen, DS, Mazda και Opel αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγικούς ομίλους στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το DRIVE στο Google News και τα Social Media
 

Google NewsFacebookTwitterInstagramYouTube