Σύσταση Κλάδου Εισαγωγέων Δικύκλων εντός του ΣΕΑΑ

Εξελέγη και διοικούσα επιτροπή με πρόεδρο τον Σωτήρη Χατζίκο της «Μοτοδυναμική ΑΕΕ»
O ΣΕΑΑ επεκτίνεται και βάζει κάτω από την ομπρέλα του και τους εισαγωγείς-αντιπροσώπους δικύκλων.

Στο πλαίσιο αυτό, στη διάρκεια της πρόσφατης τακτικής γενικής συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 2017 ψηφίστηκαν δύο σημαντικές καταστατικές αλλαγές:
 
Η τροποποίηση της επωνυμίας του ΣΕΑΑ σε «Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων» (η διαδικασία τροποποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη).
Η σύσταση Κλάδου Εισαγωγέων Δικύκλων με συγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
 
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας του κλάδου την 11η Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και εξελέγησαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής. Επακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε ως εξής:
 
Πρόεδρος Χατζίκος Σωτήρης, διευθύνων σύμβουλος, Μοτοδυναμική ΑΕΕ
Αντιπρόεδρος Στυλιανίδης Άκης, γενικός διευθυντής, ΤΕΟΜΟΤΟ ΑΕ
Γενικός Γραμματέας Δράκος Φώτηςδιευθύνων σύμβουλος, Piaggio Ελλάς ΑΕ
Αναπληρωματικό μέλος Κοντός Σόλων, chief sales officer, KTM South East Europe ΑΕ
 
Ο πρόεδρος Σωτήρης Χατζίκος δήλωσε: «Οι συγκεκριμένες αλλαγές προσδίδουν στον κλάδο των δικύκλων μια πολύ συγκεκριμένη και σαφή οντότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι η αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία θα βοηθήσουν στην ανάδειξη του κλάδου και στην επίτευξη των κλαδικών στόχων».
TAGS