Νέα εποχή για Hyundai και Kia στην Ελλάδα

Τι προβλέπει η συμφωνία που υπεγράφη με τις τράπεζες τον Όμιλο Δάβαρη και τον Όμιλο Βασιλάκη

Μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος εξυγίανσης του Ομίλου Δάβαρη, υπεγράφη τελικά η συμφωνία ανάμεσα στον όμιλο και στις πιστώτριες τράπεζες με τη συμμετοχή του Ομίλου Βασιλάκη σε ρόλο νέου επενδυτή.

Έτσι, μέσα στο 2017 αναμένεται η επανεκκίνηση τόσο της Hyundai όσο και της Kia στην ελληνική αγορά, επανεκκίνηση που θα φέρει πολλά νέα και ενδιαφέροντα μοντέλα και θα αναθερμάνει το τοπίο σε μια αγορά στην οποία τα προϊόντα των δύο brands αξίζουν να διεκδικήσουν μια καλή θέση. 

Συγκεκριμένα η Derasco, εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ Θ. Βασιλάκη, υπέγραψε κατά την τελευταία εβδομάδα του 2016, σύμβαση εξυγίανσης των εταιρειών HYUNDAI HELLAS Π&Ρ Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας Hyundai) & Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας KIA) με τις Τράπεζες Πιστωτές τους όσο και τους μετόχους των δύο Εταιρειών. Η σύμβαση προβλέπει συμφωνία για τον σημαντικό περιορισμό των οφειλών των δυο εταιρειών, κυρίως σε επίπεδο Τραπεζικών δανείων, μέσω της υπαγωγής των δυο εταιρειών σε διαδικασία εξυγίανσης με βάση της διατάξεις του άρθρου 106β.

Με κύρια προϋπόθεση την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης εξυγίανσης του 106β, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στα Δικαστήρια και αναμένεται να εξελιχθεί στους επομένους μήνες, η συμφωνία προβλέπει την επανακεφαλαιοποίηση των δυο εταιρειών από την DERASCO με συνολικά κεφάλαια 20 εκ ευρώ, μέσω αύξησης κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί συνολικά στο 70% των μετοχών των δυο εταιρειών. Ο κος Πάνος Δάβαρης θα παραμείνει επίσης μέτοχος των εταιρειών με ποσοστό 30%.

Τα μέρη έχουν λάβει την σύμφωνη γνώμη των δύο κατασκευαστών, Hyundai & KΙΑ τόσο για την προβλεπόμενη αλλαγή μετοχικής σύνθεσης όσο και για την υποβολή των εταιρειών σε εξυγιαντική διαδικασία του 106β. Είναι σημαντικό επίσης ότι έχει προβλεφθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση που προέρχεται τόσο από τον επενδυτή όσο και από τις Τράπεζες για να διασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις εμπορικής λειτουργίας των δυο εταιρειών κατά τους επόμενους μήνες που θα διαρκέσει η εξυγιαντική διαδικασία κατά τις προβλέψεις του 106β.

Τόσο ο Όμιλος Δάβαρη όσο και ο Όμιλος Βασιλάκη προσδοκούν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα δώσει την δυνατότητα στις εταιρίες HYUNDAI HELLAS Π&Ρ Δάβαρη ABEE (Hyundai) & Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ABEE (ΚΙΑ) να διαδραματίσουν εκ νέου σημαντικό ρόλο στην αγορά αυτοκινήτου.

TAGS