Απόσυρση: Ορίστηκε η διαδικασία

Εκλεισε το διαδικαστικό θέμα της απόσυρσης οπότε οι ενδιαφερόμενοι να επωφεληθούν από το μέτρο πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Δεκτά προς απόσυρση είναι τα αυτοκίνητα η άδεια των οποίων έχει εκδοθεί έως 31-12-1998, ενώ μπορεί το όφελος αφορά αγορά νέου αυτοκινήτου έως 2.000κ.εκ. Η απόσυρση θα ισχύσει μέχρι και την 20/12/2011.
Οι απαλλαγές έχουν ως ακολούθως:
1. αγορά αυτοκινήτου μέχρι και 900 κ.ε., απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης για εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
2. αγορά αυτοκινήτου από 901 μέχρι και 1400 κ.ε., απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης για εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
3.  αγορά αυτοκινήτου από 1401 μέχρι και 1600 κ.ε., απαλλαγή από το 65% του Τέλους Ταξινόμησης και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
4. αγορά αυτοκινήτου από 1601 μέχρι και 2000 κ.ε., απαλλαγή από το 50% του Τέλους Ταξινόμησης και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

Δικαίωμα για απόσυρση έχει ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου αυτοκινήτου αλλά ο τελευταίος μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα σε τρίτο.
Επί πλέον το αποσυρόμενο όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους αλλά δεν είναι απαραίτητο να μπορεί να κινηθεί αυτόνομα.
Τα τέλη κυκλοφορίας του πρέπει να έχουν καταβληθεί μέχρι και για το 2011.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αναλαμβάνει να παραδώσει το αποσυρόμενο αυτοκίνητο σε εταιρεία ανακύκλωσης.
Από την εταιρεία αυτή θα ακολουθήσει διαδικασία βάσει της οποίας εντός 8 ημερών θα εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής αντίγραφα του οποίου θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να διαγραφεί το όχημα.
Το τελευταίο εντός 5 ημερών εκδίδει το πιστοποιητικό οριστικής διαγραφής και το παραδίδει στον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί στο τελωνείο.
Το νέο αυτοκίνητο πρέπει να μην έχει εκτελωνιστεί.
TAGS