Ανάκληση Jeep

Ανάκληση αυτοκινήτων Jeep Compass, Patriot και Dodge Caliber για έλεγχο της Μονάδας Ελέγχου Αερόσακου / Προεντατήρα.

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί ανάκληση αυτοκινήτων Jeep Compass (τύπος MK49), Jeep Patriot (τύπος MK74) και Dodge Caliber (τύποι PM και P3).

Η ανάκληση αφορά σε 259 οχήματα, μοντέλα ετών 2010 – 2014 (Jeep Compass και Patriot) και 2010 – 2012 (Dodge Caliber).

Η Μονάδα Ελέγχου Αερόσακου / Προεντατήρα σε ορισμένα από τα ανωτέρω οχήματα ενδέχεται να δυσλειτουργήσει με αποτέλεσμα την μη σωστή ενεργοποίηση του αερόσακου και του προεντατήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν είτε μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως με προσωπική επιστολή, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχημά τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στο τηλέφωνο 210 6700800. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγξει για τις εκκρεμότητες σε διορθωτικές ενέργειες του οχήματός του μέσω της ακόλουθης διασύνδεσης http://recalls.jeep-hellas.gr/ με την εισαγωγή στο αντίστοιχο πεδίο των 8 τελευταίων αριθμών του αριθμού πλαισίου.

[Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας]

TAGS